Så budar du

Den automatiska budgivningen är en funktion som tar tillvara på både budgivarnas och säljarnas intressen. Så här funkar det:

När du lägger ett bud på Pangauktion så lägger du alltid maxbud, d.v.s. det högsta bud du är villig att lägga i det skedet av auktionen. Det är alltid det högsta maxbudet som leder auktionen. Om ditt bud blir högsta maxbud så använder Pangauktion detta belopp gradvis för att automatiskt bjuda över alla motbud som läggs under detta. Maxbudet i auktionen blir därmed hela tiden det ledande budet ända till dess någon bjuder över detta. Innevarande maxbud är dolt för övriga budgivare och alla motbud under maxbudet varnas med en text ovanför budrutan ”Du har inte maxbudet” vid själva budgivningen.

Detta är med viss variation samma princip som ett flertal nätauktioner tillämpar (bla. Stockholms auktionsverk, Kronofogden mfl.) och syftar bland annat till att:

  • Förenkla budgivningen så att en budgivare inte ideligen behöver buda över på ”småbud” som läggs under maxbudet.
  • Ge budgivaren bästa slutpris vid auktionsslut.
  • Skapa rörelse framåt i budprocessen.

Ett exempel:

  1. Pelle är intresserad av ett objekt och vill lägga bud på det. Det ledande budet på objektet ligger på 18500 SEK och det finns ett ”Köp nu-pris” som ligger på 25000 SEK.
  2. Av ”Köp nu-priset” drar Pelle slutsatsen att det sannolikt finns ett reservationspris (det lägsta pris säljaren vill sälja för) som är lika med eller strax under detta pris.
  3. Eftersom Pelle inte vet vad innevarande maxbud är men vill ändå bjuda lite försiktigt så han prövar att lägga ett bud på 19000 SEK.
  4. Om Pelles bud hamnar över det rådande maxbudet kommer det synliga budbeloppet höjas till strax över detta (i regel med 1 SEK). Hade t.ex. rådande maxbud varit 18700 hade Pelles bud blivit det ledande budet och höjt det synliga budbeloppet till 18701 SEK. Pelle ser också ett meddelande över budrutan ”Du har det ledande maxbudet”
  5. Skulle Pelles nya bud ligga under det rådande maxbudet så höjs det synliga budbeloppet med Pelles bud plus 1 SEK (till 19001 SEK) men Pelles bud blir inte ledande eftersom Pangauktion automatiskt bjudit över Pelles bud åt den ledande maxbudgivaren. Ett meddelande syns ovanför budrutan ”Du har inte högsta maxbudet”

Pangauktion hushållar alltså med det ledande maxbudet och budar bara så mycket av detta så att motbud om understiger maxbudet inte blir ledande.

Obs!

De motbud som inte höjer maxbudet driver upp det synliga (ledande) priset gradvis men syns inte i budräknaren eftersom de i praktiken inte förändrar själva budförhållandet. Endast bud som skiftar budledningen (höjer rådande maxbud) räknas således.

Om bud som läggs inte överträffar reservationspriset som säljaren har satt meddelas detta i budrutan då budet läggs! Objekt som lagts ut till auktion och avslutas på tid där reservationspriset inte uppnåtts kommer inte att säljas!