FAQ
 • Vilka är era betalningsvillkor?
 • Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt?
 • Hur ändrar jag mina person- och kontaktuppgifter?
 • Varför kan jag inte registrera ett nytt konto med samma e-postadress som ett annat konto?
 • Varför får jag inget registreringsmejl?
 • Jag försöker byta mitt lösenord men kan inte logga in igen…
 • Vad är skillnaden mellan maxbud och ledande bud?
 • Varför vann jag inte auktionen trots jag har lagt samma bud?
 • Hur kommer jag i kontakt med säljare/köpare?
 • Vad gäller vid köp av vapen?
 • Jag får inget svar av köpare/säljare när jag tar kontakt via kontaktformuläret. Kan Pangauktion hjälpa mig med kontaktuppgifter?

Tips!

 • Återlista (förnya) auktion
 • Ledande bud
 • Maxbud
 • Budräknaren
 • Vid auktionsslut
 • Reservationspris
 • Samma bud
För våra villkor och regler på Pangauktion hänvisar vi till sidan Villkor!

<<< Extra >>>

Från och med nu kommer vi tills vidare att inte debitera provision på objekt som säljs via pangauktion.se!

Vill du annonsera tag kontakt med oss Kontakt»

Betalning sker till:
Swedbank: 8381-6 974769542-8
Swish-nummer: 123 122 88 73
(Läs mer om Swish här>>>)

Faktura/Kvitto skickas med e-post till den e-postadress du är registrerad med efter vi noterat din betalning!

Klicka på knappen "Återställ Lösenord" som finns på login-sidan längst ner till höger i login-rutan. Du måste ange antingen den e-postadress eller det användarnamn du är registrerad med. Ett återställnings-mail skickas till din e-post med  återställningsinstruktioner.

Kommer du inte ihåg din epost eller användarnamn så måste du göra en ny registrering.

På sidan "Mitt Konto" i vänsterkolumnen under "Mina kontoinställningar". Obs! Du måste vara inloggad först!

Det är alltid bra om du kan ange så många kontaktuppgifter som möjligt där du kan nås. Vi håller på integriteten och Pangauktion lämnar inte ut några personliga uppgifter till andra!

Vårt system använder e-postadressen som unik identifierare och kan därför inte hantera två likadana e-postadresser tekniskt. Vill du använda fler konton måste du också ha olika e-postadresser till dem. Obs! E-postadressen är din kontaktlänk med Pangauktion så du måste ange en e-post du kan nås på för att kunna få login-uppgifter mm.

Pangauktion skickar automatiskt ut e-post med användaruppgifter vid registrering. Det innebär att om du angivit en felaktig adress så får du heller inget mail levererat. Var noga med att kontrollera du har rätt e-postadress innan du skickar registreringsförfrågan!

De flesta e-postklienter och -leverantörer har dessutom SPAM-filter som e-posten kan fastna i. Har du ett e-postprogram (klient) lokalt på din dator (typ Outlook, Thunderbird etc.) så titta i skräppostmappen om du inte får något mail från oss. Har du webmail via internet så kolla skräppostmappen där eller kontakta din leverantör för din webmail (i regel din internetleverantör) och be om hjälp.

Om du har bett om nytt lösenord och blivit hänvisad att logga in igen men att Pangauktion inte tar emot din nya lösen kan det bero på att ändringen ännu inte gått igenom. En vanlig orsak är att det kan vara fördröjning på internet mellan olika servrar på vägen och att det inte hunnit uppdaterats. En annan orsak kan vara att din dator har kvar gamla siduppgifter i sin sid-cache.

Pröva att stänga din webbläsare och har du något städverktyg installerat (typ CCleaner) så kör detta först och pröva sedan igen. Fungerar det fortfarande inte kontakta oss via vårt kontaktformulär du hittar här». Vi hör av så snart vi kan under normal kontorstid.

Maxbudet är det högsta bud som du vill betala för objektet i denna fas av auktionen och är dolt för övriga budgivare. Det kan jämföras med en "pott" som höjs gradvis. Ledande bud är det högsta synliga budet i auktionen. Den ledande budgivaren är i regel samma som max-budgivare eftersom det ledande budet höjs automatiskt åt max-budgivaren för alla motbud som läggs till dess maxbudet övertrumfas.  

Om två budgivare lägger samma maxbud vid auktionsslut är det den som först lade budet som vinner auktionen.  

Kontakt mellan säljare och köpare sker direkt dem emellan på pangauktion.se genom att använda den inbyggda meddelandefunktionen. Du hittar denna funktion på sidan för auktionsdetaljer men även på "Mitt konto"-sidan. 

Meddelandet som skickas via vårt formulär går till den e-postadress användaren har uppgivit vid registreringen och som gör att man kan få sina login-uppgifter. Därför går det inte att fejka en e-postadress om man kan logga in på pangauktion.se. 

Pangauktion tar inget ansvar för köparens och säljarens kommunikation utöver tillhandahållandet av meddelandefunktionen och vi lämnar i regel inte ut registrerade användaruppgifter om våra användare. Undantaget är dock vid ett auktionsslut där köpare/säljare inte får kontakt med motparten trots upprepade försök via de gängse kanaler så tillhandahålls av pangauktion.se! 

När du vunnit en auktion på ett licenspliktigt vapen ska du omgående ansöka hos Polisen om licens för det vapnet. För att få licens behöver du uppfylla vissa krav. På Polisens webbplats kan du läsa mer om kraven och ladda ner en ansökan om vapenlicens.

Vid ett vinnande bud där köpare/säljare har försökt komma i kontakt med motparten via kontaktformuläret på pangauktion.se men inte får svar inom skälig tid kan Pangauktion lämna ut kontaktuppgifter som finns registrerade för dessa parter vid förfrågan av endera parten. Eftersom en budgivning är bindande kan vi lämna ut kontaktuppgifter under följande förutsättningar:

 1. Det gäller registrerade köpare/säljare för en specifik auktion på pangauktion.se
 2. Auktionen avslutad med en köpare av ett objekt upplagt på pangauktion.se
 3. Köpare/säljare har först försökt ta kontakt via kontaktformuläret på pangauktion.se dock utan att få svar
 4. Det har gått skälig tid efter auktionens avslut

Använd vårt kontaktformulär vid förfrågan.

I övrigt gäller att all kontakt mellan säljare och köpare via pangauktion.se sker direkt mellan parterna och på deras ansvar via kontaktformuläret på pangauktion.se.

Pangauktion agerar inte som mellanhand vid försäljning och hanterar inga objekt eller köpeskillingar som förekommer mellan säljare och köpare. Pangauktion kan inte lämna ut uppgifter om våra användare annat än vad som gäller i punkt 1 - 4 ovan.   

Du vet väl att du enkelt kan återlista (förnya) din auktion som löpt ut och som saknar vinnare?

Är det synliga bud som ligger högst för närvarande. I regel är det alltid den budgivare som har lagt maxbudet som är ledande budgivare. Ledande bud höjs automatiskt vid varje budgivning upp till dess innevarande maxbud uppnåtts! Då auktion avslutas på tidsfrist är alltid det ledande budet auktionens slutpris oavsett om ledande budgivares maxbud ligger högre. På så sätt garanteras köpare alltid bästa pris.

 

Det högsta budet som ligger i auktionen. Det är den "pott" som budgivare höjer vid varje manuell budgivning. Maxbudgivaren är också den ledande budgivaren till dess hans maxbud överträffas av annan budgivare.
Maxbudet syns inte för andra budgivare utan endast det ledande budet.

Bud som läggs under en budgivares maxbud höjer det ledande budet men syns inte i besöksräknaren. Ett underbud (under maxbud) räknas inte som ett "rent" bud eftersom budförhållandet i praktiken inte förändras!

Det är först när en ny ledande budgivare uppstår som budet räknas.

Det ledande budet vid auktionsslut är det bud som är auktionens slutpris. Då auktion avslutas på tidsfrist är alltid det ledande budet auktionens slutpris oavsett om ledande budgivares maxbud ligger högre. På så sätt garanteras köpare alltid bästa pris. 

Det åligger köpare och säljare att själva ansvara för kontakten med varandra för att komma överens om betalning, leverans mm.

Pangauktion har inget medlaransvar men vi kan i förekommande fall lämna ut parters kontaktuppgifter vid auktionsslut förutsatt att parterna redan har prövat att kontakta varandra men inte lyckats via de gängse kanaler som finns.

Kontakt tas säkrast via e-post. För säljaren skickar Pangauktion automatiskt ut ett meddelande vid auktionsslut som bland annat innehåller den e-postadress som köparen registrerat sig med.

Både säljare och köpare kan även ta kontakt med varandra via "Mina sidor" samt via det kontaktformulär som finns på budsidan.

Det belopp som säljaren satt som lägsta säljpris. Kika på säljarens "Köp nu"-pris (om ett sådant finns). Det kan ge en fingervisning om ett reservationspris som säljaren har satt. Reservationspriset ligger sannolikt i så fall strax under eller är lika med "Köp nu" priset!

Lägger två budgivare samma bud så leder den som först budade. Om du bjuder samma belopp som tidigare maxbud får du ett meddelande om att du inte leder budgivningen.